Förskolan Slangbellan står för samhörighet och gemenskap mellan barn, föräldrar och pedagoger. Här finns en familjär känsla och barnen på Slangbellan blir en del av något fantastiskt och unikt där vi tar hand om varandra och hjälps åt. ”Slangbellan-andan” är en livslång känsla som barnen får med sig från sin tid på vår förskola. Föräldrar som väljer att ha sina barn här får ofta vänner för livet.

Slangbellan är ett föräldrakooperativ som har bedrivit förskoleverksamhet sedan 1991 och ligger ca fem kilometer utanför Fellingsbro i Lindesbergs kommun. Förskolan är inhyst i en gammal skolbyggnad från 1800-talet. Huset är inramat av en underbar natur med stor lummig trädgård. De stora gräsytorna inbjuder till lek, rörelse och utforskande.

thumbnail_IMG_1697

Vi är en familjär förskola som arbetar för att barn och föräldrar ska känna trygghet, delaktighet och gemenskap. Vi arbetar för ett positivt klimat där alla ska känna glädje genom att t.ex. lyfta fram och stärka barnens positiva sidor och beteenden. Värdegrundsarbetet går som en röd tråd genom verksamheten.

Under våren 2024 har vi 26 barn inskrivna på förskolan Slangbellan. Verksamheten bedrivs både åldersblandat och uppdelat på yngre och äldre barn. De yngre barnen (1-3 år) hör till avdelningen Solstrålen och de äldre barnen (3-6 år) hör till avdelningen Regnbågen.

thumbnail_IMG_6386

Under verksamhetsåret 2023-2024 kommer vi bland annat arbeta lite extra med barnens känslor – att stärka deras självbild, hållbar utveckling – genom sopsamlarmonstren och kartongmatchen, musikglädje samt att barnen får vara involverade i planeringen av verksamheten. Pedagogerna kommer också att arbeta för att utveckla den pedagogiska dokumentationen där barnen görs delaktiga. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan, som finns under dokument.

Förskoleappen Tyra används som ett dokumentationsverktyg i det dagliga arbetet tillsammans med barnen. I Tyra hålls föräldrar uppdaterade om den pedagogiska verksamheten. Tyra har till stor del att ersatt den här bloggen, där vi tidigare gjorde många inlägg. Föräldrarna lämnar även in barnens omsorgstider via Tyra.

Sedan slutet på februari 2017 är Slangbellan med på forskolekartan.se . Pedagogerna har sedan många år tillbaka arbetat med barns integritet och med att alla barn på förskolan ska veta att de har rätt att bestämma över sin egen kropp. Vi tycker att det är viktigt att barn tidigt i livet förstår att de har rätt att säga nej och att vi människor ska lyssna på varandra och respektera varandra.

Sedan vi började arbeta mer medvetet med barns integritet har vi också blivit mer eftertänksamma kring vad vi publicerar på den här bloggen exempelvis. Vi publicerar inte längre bilder där barnens ansikten syns rakt framifrån.

Slangbellan finns också sedan den 9 juni 2017 på Facebook och Instagram, följ oss gärna där! På Instagram heter vi forskolanslangbellan och vår facebookgrupp heter Förskolan Slangbellan (offentlig grupp).

Är du nyfiken på vår verksamhet? Funderar du och din familj på att välja Slangbellan som förskola till ert barn? Hör av er till oss så bokar vi in ett besök på förskolan!

Bilden nedan är från barnens midsommarlunch 2021. Varje år har vi en gemensam vårfest, en midsommarfest och luciafirande, där barn, pedagoger och föräldrar träffas för att fira tillsammans.

thumbnail_IMG_2325