Grön flagg

denna termin är vårt tema under grön flagg kretslopp. På Solstrålen får barnen plantera frön, ta hand om förena/planteringarna, vi pratar om vad växterna behöver för att må bra. Då har vi även kommit in på insekter som finns igår natur och som hjälper växter på olika sätt. Genom att pollinera, äta skadedjur mm.

När barnen sett nyckelpigor på busken med bladlöss på så pratade vi om att bladlössen behövs för att nyckelpigan ska få mat och att nyckelpigan hjälper busken att bli av med lössen. De går fram till busken då och då för att undersöka.

Barnen har varit med och tillverkat tre olika insektshotell tillsammans. De är gjorda av olika material och tekniker.

Första hotellet är en brädbit som barnen fick borra hål i, andra hotellet är en kruka som vi fyllt med vass.

Hotell nummer tre är gjort av trämaterial som barnen fått måla. Den ska vi fylla med kottar och bark.

Det ska bli spännande att följa upp och titta om det kommer några gäster till hotellen. Vi har även tänkt på att plantera växter som drar till sig vissa insekter.

Det vi kommer att plantera är bl.a. Gullviva, oregano, kärleksört, Blåklint.

LPfö 98 rev10:  utveckling och lärande. förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor , natur och samhälle påverkar varandra