Pedagogerna

Vi är sex pedagoger som arbetar på förskolan. På Solstrålen (med de yngre barnen) arbetar utbildade barnskötaren Katarina tillsammans med förskolläraren Amanda. På Regnbågen (med de äldre barnen) arbetar utbildade barnskötaren Marie tillsammans med Linda som är rektor och förskollärare, samt Jenny som också är barnskötare.  Stor del av dagen samarbetar vi över avdelningarna vilket gör att alla barn lär känna alla pedagoger. Det bidrar till barnens trygghet och gemenskapen på vår förskola.

  

Pedagoger Solstrålen (ovan från vänster): Katarina (barnskötare), Amanda (förskollärare)

Pedagoger Regnbågen (ovan från vänster): Marie (barnskötare), Linda (rektor och förskollärare), Jenny (barnskötare)

Jessica (barnskötare) täcker upp på både Solstrålen och Regnbågen.

Justyna (kock, lokalvård och arbete i barngrupp)

Maten på förskolan lagas mestadels från grunden och i förskolans eget kök, av förskolans egen kock – Justyna. Hon har tillsammans med föräldrarna arbetat fram en varierande och näringsriktig meny. Till lunch serveras barnen alltid från ett buffébord fullt av god mat och mycket grönsaker.

Verksamheten på förskolan är styrd av Läroplan för förskolan, Lpfö 18, och utgår från barnens intressen och initiativ. Verksamheten ger förutsättningar för lek, rörelseglädje, skapande, samlingar, sång och musik, naturvetenskap, bygg, konstruktion och mycket fantasi. Vi pedagoger är aktiva i barnens värld vilket märks på barnen som gärna bjuder in oss i lekar. På vår förskola förekommer det inte att pedagogerna sitter vid ett bord inne/står i en klunga ute och fikar under arbetstid. Vår tid i barngrupp är barnens tid – och det är vi stolta över! Pedagogerna på förskolan är medvetna om att verksamheten i förskolan är i ständig utveckling/förändring och vi har möjlighet att få den fortbildning som ligger i ropet och ta till oss av ny forskning. Det här verksamhetsåret lägger vi extra fokus på att utveckla former för hållbar utveckling och barnens möjlighet att påverka och vara involverade i verksamheten.

Citat från föräldraenkät

”Det positiva med ett kooperativ är att det inte är så många barn och att man alltid känner sig hörd och sedd av pedagogerna, både föräldrar och barn. Vi känner oss alltid trygga med att lämna barnen då det aldrig är någon okänd pedagog, alla är välkända.”

”Detta är något viktigt och något vi alltid upplevt på Slangbellan, att våra barn och vi som föräldrar känner en stor trygghet”

”Ni pedagoger är mycket, mycket omtyckta av vårt barn och vi känner oss trygga med er ❤️ Ni gör ett fantastiskt jobb! ”

”Ni gör ett fantastiskt jobb! Har en röd tråd genom verksamheten och utmanande aktiviteter så barnen med glädje har möjlighet att lära och utvecklas. Ni är närvarande i barnens lek och utmanar dem även där. Ni är fantastiskt bra på att fånga barnens behov och intressen här och nu!”

”All personal känns otroligt engagerade och vårt förtroende för personalen är fullständigt. Det känns tryggt att lämna barnen på förskolan.”

”Vi vill verkligen framhäva att vi bara kan berömma på det sätt som vi och vårt barn blir bemötta på Slangbellan.”

Arbetsmiljö

Vi som arbetar på förskolan tycker att det är oerhört viktigt med en god arbetsmiljö, både för personal och för barn. Trivs vi personal på jobbet är förutsättningarna för att barnen också ska trivas de bästa. Därför har vi tillsammans listat några punkter som vi tycker är extra viktiga för vår arbetsmiljö på Slangbellan:

  • Vi jobbar för barnens bästa!
  • Vi pratar MED varandra inte OM varandra.
  • Vi stöttar varandra vid behov.
  • Vi vågar vara hjältar istället för offer.
  • Vi väljer att se det positivt istället för negativt.
  • Alla har ett personligt ansvar för att arbetet ska fungera.
  • Vi tar ansvar för vårt eget och kollegornas välmående.