VATTENEXPERIMENT-DENSITET solstålarna utforskar januari 2015

badar

oj,  badar! säger några barn när bilen sjunker. Vill sedan  prova om och om igen.

Under vårt Grön flagg tema Hälsa och livsstil arbetar vi med sinnena på Solstrålen.

Vi undersökte denna gång vad som skulle hända  om man lade en bil (hård) och en bit ull (mjukt) i vatten.

Vi har pratat mycket om  former och känt på olika föremål hur de känns i handen (känselsinnet/synen). Därför valde vi denna gång att undersöka ett hårt och ett mjukt föremål.

barnen fick först gissa vad som skulle hända, de trodde båda skulle sjunka.

Sedan fick de i tur och ordning prova att lägga ner de olika föremålen. Det fick de göra flera gånger så att de fick utforska ordentligt. De doppade även sina händer i vattnet och sa hoppa!

När de sedan fick titta på bilderna av experimentet så sade de:

vatten,  racerbil ,sjunker , oj , badar

sjunker eller flyter ullen

inte nere (ullen flyter, bilen låg ju  på botten inte ullen)

 

mål i vår likabehandlingsplan: är att pedagogerna skapar förutsättningar för barnen att delta i förskolans aktiviteter oavsett ålder.

mål i verksamhetsplanen: på förskolan Slangbellan ges barnen förutsättningar att utveckla sin förståelse om för naturvetenskap genom att verksamheten väcker lust, nyfikenhet och ger tillfällen för utforskande.

Läroplanen lpfö 98/10: förskolan ska stimulera barnen och utmana dem i naturvetenskap och teknik. Arbetet ska genomföras så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.

Detta inlägg är skrivet av Marie