Barn

Barnen på Slangbellan:

 • får uppleva trygghet i barngruppen och lär sig hur det känns att vara en bra kompis.
 • har engagerade pedagoger som är intresserad av att förnya och utveckla verksamheten.
 • möter pedagoger som är lyhörda och tycker att fantasi, kreativitet och lek är nyckeln till att vilja och kunna lära sig.
 • har förutsättningar att lära på ett lustfyllt sätt. Verksamheten bedrivs till stor del med ett temainriktat arbetssätt så att lärandet blir mångsidigt och sammanhängande. Bland annat så har barnen fått arbeta med teman om skogen, sagor, kamratskap, rymden, hälsa, robotar, dinosaurier och kroppen.
 • har en stimulerande ute- och innemiljö.
 • får ett tryggt kontaktnät av både barn och vuxna.
 • slipper möta ständigt nya vikarier.
 • får trivsel och trygghet på grund av hela familjens engagemang i förskolan.
 • de som har kontinuitetstid på förskolan erbjuds att vara här 20 timmar per vecka från och med höstterminen det år de fyller tre år.
 • får vara lära sig om integritet och rätten till sin egen kropp för att förebygga att de ska bli utsatta för övergrepp
 • arbetar med att stärka sin självkänsla – de känner att de kan saker, är bra på mycket och duger precis som de är.

thumbnail_IMG_2290