Teknik

Vi pedagoger funderade på hur vi skulle arbeta med teknik. Vi läste i  böcker, blev inspirerade av olika sidor som handlar om teknik.. Efter det beslöt vi oss för att börja med vardagstekniken med de yngre åldrarna.

Vi har samlingar där vi tagit fram olika föremål som finns i vår vardag tex tandborste, mugg, bestick mm. Vi lägger några saker på golvet och sedan får barnen välja vilket föremål de vill och sedan berätta med egna ord vad det är, vad man använder det till, hur den känns, vilken färg osv. Vi tar saker de känner igen i början, för tanken är ju att de ska utveckla sin förmåga våga att förmedla.  Även att bli inspirerade och utmanas  att utforska vidare vad teknik i vår omgivning kan vara.

Vi spelar även instrument där vi utmanar dem att spela på olika sätt och utforska hur de låter. Barnen tog i början de instrument de kände igen men börjar nu mer och mer byta och prova andra instrument.

Vi använder oss även av ficklampor då barnen får utforska med våra dynamoficklampor hur ljuset förändras mot olika föremål. Även om man står nära eller längre bort.

Det är roligt att se att barnen börjat intressera sig för ljus och skugga. De gör egna figurer när de ser att ett föremål i handen kan bli en skugga när ljuset faller på.

lpfö 98 rev10: utveckling och lärande. förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

skrivet av Marie