Sista skogsutflykten med matsäck för denna termin

Idag hade vi vår sista skogsutflykt med matsäck för terminen. Under sommaren kommer vi att göra små spontana utflykter och promenader och då tar vi med frukt från förskolan.

bild 3

Barnen hittade på väldigt bra lekar i skogen idag, bland annat samlade de och letade efter stora pinnar som blev till en fin koja. barnen samarbetade och planerade tillsammans hur de skulle konstruera kojan.

I läroplanen för förskolan står att barnen ska ges möjligheter att utveckla sin fantasi, sin förmåga att samarbeta samt att bygga och konstruera med olika slags material (Lpfö 98/10).