Författararkiv: Slangbellan

TEMA: RYMDEN

Barnen på Slangbellans äldreavdelning har under hela verksamhetsåret arbetat med ett stort rymdtema. Syftet med tema rymden var att barnen skulle få möjlighet att ta till sig nya kunskaper om rymden. Temat är initierat av barnen som visat stort intresse för rymden då de läst i en faktabok om rymden som finns på förskolan sedan tidigare. Tanken från början av temat var att utifrån barnens intressen och frågeställningar lära oss tex faktakunskaper om rymden, byggteknik/skapande olika naturorienterande och matematiska frågeställningar och även utveckla språket när barnen tar till sig nya begrepp.

Pedagogerna började med att prata med barnen på ett samlingsmöte om att vi hade sett att de var väldigt intresserade av rymden och undrade om de ville arbeta mer med rymden som ett tema. Det vill barnen gärna göra och vi frågade dem om vilka frågeställningar de hade. Barnen ville veta mer om raketer, svarta hål, planeter, stjärnfall, månen, hur det ”är” i rymden mm. Barnen berättade också att de ville bygga rymdraketer och måla rymden.

Med barnens tankar som startpunkt letade vi på olika filmer som handlade om rymden, lånade böcker och köpte även in vissa böcker till förskolan. Barnen fick också starta med att göra ett gemensamt rymdkonstverk, uppdraget var att måla rymden som de tänker att den ser ut, så här blev det:

Första rymden

En pedagog skrev ut bilder på planeterna och solen (dock inte helt skalenligt), barnen och pedagogerna satte sedan upp dem på golvet på avdelningen för att skapa en förståelse för att vissa planeter är närmare solen än andra. Det ledde till att barnen ofta pratade om planeterna när de gick på förskolans golv, det blev både samtal om planeternas utseenden och om deras avstånd till varandra och till solen.

Barnen har fått utgå från bilderna på planeterna och ritat egna planeter. Under det arbetet blev det också samtal om varför planeterna ser ut som de gör, vad består de olika planeterna av, varför kan vi leva på jorden men inte på Venus t.ex. Barnen har också målat fantasiplaneter på flirtkulor, även då visade barnen att de har lärt sig mycket om vilka egenskaper en planet kan ha t.ex. bestå av sten, gas, vara varm eller kall, ha kratrar, ha atmosfär osv. Men det blev också många fantasiplaneter med glitter i atmosfären och självklart även en Frost-planet.

Planeter

Efter att barnen fått titta på två olika filmer som handlade om gravitation fick de genomföra ett experiment som testade gravitation. Experimentet gick till så att en flirtkula lades i en hink som de sedan fick snurra snabbt med armen i en cirkelrörelse. Barnen tyckte att det var spännande och några tyckte att det var liiite läskigt också, de ville återkomma till experimentet flera gånger.

Barnen har tillsammans byggt en stor rymdraket av en kartong. När vi byggde raketen såg vi att barnen hade uppmärksammat olika funktioner som rymdraketer har från böckerna och filmerna som vi sett tillsammans. Bl.a. så pratade vi om vingen bak på raketen och att den fyller en funktion för att raketen ska kunna åka dit man vill att den ska, barnen målade dit många olika knappar med olika funktioner och de tillverkade också ”rymdbehandlade” verktyg för att förhindra ihopsättning (ett fenomen som barnen blev mycket fascinerade av efter att de sett en film där detta togs upp).

IMG_0558_LI

IMG_0559

Vid flera tillfällen som barnen har tittat filmer som handlat om rymden har barnen suttit i raketen som de byggt, på bilden ovan har de även särskilda rymdraketbiljetter. De barn som inte fick plats i raketen från start satte sig bakom på stolar och så bytte de plats efter att de rest en stund.

En pedagog fick också stora popcornkartonger av en biograf som barnen förvandlade till rymdhjälmar, dessa har använts flitigt i leken på förskolan.

Barnen har under temaarbetet även fascinerats av hur det är att leva i rymden, vi har sett flera filmklipp från ISS där astronauterna berättar om allt från toalettbesök och hårtvätt till hur man äter och tränar i rymden. Vi har kunnat se även i barnens lekar att de leker rymdstation, åker med raketen och landar på olika planeter, går i ”tyngdlöshet” och packar med sig frystorkad fantasimat.  Vi har delgivit barnen innehållen i flera vetenskapliga artiklar som handlar bland annat om planerna på att människor ska kunna bosätta sig på mars i framtiden. Barnen har även i lekar varit astronauter t.ex. Karen Nyberg och Christer Fuglesang som vi har sett i klipp på Youtube. En ”dockhus-rymdraket” som köptes in till förskolan blev genast en omtyckt och välanvänd leksak.

Barnen har tillsammans gjort ett solsystem som är tredimensionellt och relativt skalenligt, där Merkurius är den minsta flirtkulan och Jupiter en stor planet med stomme i hönsnät och av papier-maché. Att konstruera planeter som är skalenliga har gett barnen en djupare förståelse för hur stora och små planeterna är. T.ex. när de kunnat se att jordklotet som de gjort får plats två gånger i den röda fläcken på Jupiter.

Barnen arbetade också mycket med att få till utsidan på planeterna, det var viktigt för dem att färgerna skulle vara så lika det verkliga planeterna som möjligt. De tittade på många bilder i böcker och använde sig av förskolans iPads för att få fram bilder på de olika planeterna.

Jorden

Så här blev de färdiga planeterna!

Collage solsystemet

För barnen var det också viktigt att det stora asteroidbältet som finns i vårt solsystem skulle vara med i förskolans solsystem. Dock var några barn fundersamma på hur vi skulle få till det eftersom resten av solsystemet är skalenligt och asteroidbältets stenar skulle då bli så små att de inte skulle synas för våra ögon (ganska fantastiskt att femåringar kan dra den slutsatsen!). Efter lite diskussioner så beslutade barnen att det viktiga var att asteroidbältet var med och att det inte alls behövde vara som det såg ut på ”riktigt”.

Arbetet med hela solsystemet tog lång tid, men trots det så har barnen haft ett fantastiskt fokus och skaparglädje med det vi arbetat med och förutom att barnen får vara kreativa och skapa med nya material så har arbetet ytterligare fördjupat deras kunskaper om planeterna. När hela vårt solsystem tillslut var klart firade vi det med en stor applåd för alla barn och rymddisco på avdelningen.

Barnens kunskaper om rymden har utvecklats mycket under projektets gång. Ett konkret exempel på detta är barnens första och sista skapande som har med rymden att göra. Barnen fick i uppdrag att måla ett gemensamt konstverk av hur de tror att rymden ser ut. Det första konstverket visade att barnen visste att det fanns planeter, stjärnor mm i rymden. (scrolla upp så ser du det igen!) Det andra var väldigt detaljerat detaljerat och barnen hade många diskussioner under arbetets gång om planeterna i solsystemet, hur de är placerade, hur stor de är, färger och former på dessa. Barnen har även visat att de kan använda sina kunskaper i flera sammanhang och samtal och reflektioner om rymdfrågeställningar dyker ofta upp. Många familjer har berättat om att barnen pratar och berättar hemma om det som de lärt sig på förskolan.

avslutande 3

Intresset hos barnen har hela tiden varit stort och de har själva drivit på att arbetet ska utvecklas med nya tankar och funderingar, frågor som vi tillsammans har sökt svar på. Vissa svar har varit riktigt kluriga att kunna ”bryta ner” så det har gått att förklara för barnen dels så de förstår och även på ett roligt sätt.

Barnen har kunnat förstå och ta till sig ganska svåra fakta under arbetets gång och vi kan se att de verkligen förstått det som vi arbetar med när de har berättat hemma eller vid olika tillfällen på förskolan om det som vi arbetar med. Särskilt några stycken barn har ”sugit” i sig information och har utnämnt sig själva till rymdexperter.

Vi pedagoger har låtit arbetet ta tid så det verkligen har fått chans att fördjupas. Ett brett tema kan fånga in alla barn, några har varit väldigt intresserade av tekniska saker som rymdfärjor, ISS medan andra har varit mer intresserade av planeternas egenskaper eller utseende. När det gäller detta tema så har vi haft stor nytta av SLI.se där det finns många filmer om rymden, när barnen både ser bilder och hör så tar de till sig nya kunskaper. Vi har kunnat titta på filmer som egentligen är för 9-åringar för att barnen har varit så intresserade.

När vi har arbetat med detta tema har vi fått in följande mål från förskolans läroplan (målen bygger på läroplanen):

  • Förskolan ska skapa förutsättningar för barnen att få en förståelse för förskolans gemensamma värdegrund. Genom att leva sig in i andra människors situation, utforska, reflektera och lära – enskilt och tillsammans med andra.
  • På förskolan Slangbellan ska barnen ges förutsättningar att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, genom att verksamheten väcker lust, nyfikenhet och ger tillfällen för utforskande.
  • På förskolan Slangbellan ges barnen förutsättningar att utveckla sina kunskaper om teknik och bygg och konstruktion.
  • På förskolan Slangbellan ges barnen förutsättningar att utveckla språket.
  • På förskolan Slangbellan ges barnen förutsättningar att utveckla sin matematiska förmåga.
  • På förskolan Slangbellan ges barnen förutsättningar att känna att de har inflytande, känna delaktighet, ansvar och respekt.
  • På förskolan Slangbellan ges föräldrar förutsättningar att ta del av verksamheten och även påverka den.
  • Barnens lärande ska systematiskt dokumenteras, analyseras och följas upp för att säkerställa att barnen har förutsättningar att utveckla och ta till sig nya kunskaper.

Bloggat av Karin

Teknik

Vi pedagoger funderade på hur vi skulle arbeta med teknik. Vi läste i  böcker, blev inspirerade av olika sidor som handlar om teknik.. Efter det beslöt vi oss för att börja med vardagstekniken med de yngre åldrarna.

Vi har samlingar där vi tagit fram olika föremål som finns i vår vardag tex tandborste, mugg, bestick mm. Vi lägger några saker på golvet och sedan får barnen välja vilket föremål de vill och sedan berätta med egna ord vad det är, vad man använder det till, hur den känns, vilken färg osv. Vi tar saker de känner igen i början, för tanken är ju att de ska utveckla sin förmåga våga att förmedla.  Även att bli inspirerade och utmanas  att utforska vidare vad teknik i vår omgivning kan vara.

Vi spelar även instrument där vi utmanar dem att spela på olika sätt och utforska hur de låter. Barnen tog i början de instrument de kände igen men börjar nu mer och mer byta och prova andra instrument.

Vi använder oss även av ficklampor då barnen får utforska med våra dynamoficklampor hur ljuset förändras mot olika föremål. Även om man står nära eller längre bort.

Det är roligt att se att barnen börjat intressera sig för ljus och skugga. De gör egna figurer när de ser att ett föremål i handen kan bli en skugga när ljuset faller på.

lpfö 98 rev10: utveckling och lärande. förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

skrivet av Marie

 

Grön flagg

denna termin är vårt tema under grön flagg kretslopp. På Solstrålen får barnen plantera frön, ta hand om förena/planteringarna, vi pratar om vad växterna behöver för att må bra. Då har vi även kommit in på insekter som finns igår natur och som hjälper växter på olika sätt. Genom att pollinera, äta skadedjur mm.

När barnen sett nyckelpigor på busken med bladlöss på så pratade vi om att bladlössen behövs för att nyckelpigan ska få mat och att nyckelpigan hjälper busken att bli av med lössen. De går fram till busken då och då för att undersöka.

Barnen har varit med och tillverkat tre olika insektshotell tillsammans. De är gjorda av olika material och tekniker.

Första hotellet är en brädbit som barnen fick borra hål i, andra hotellet är en kruka som vi fyllt med vass.

Hotell nummer tre är gjort av trämaterial som barnen fått måla. Den ska vi fylla med kottar och bark.

Det ska bli spännande att följa upp och titta om det kommer några gäster till hotellen. Vi har även tänkt på att plantera växter som drar till sig vissa insekter.

Det vi kommer att plantera är bl.a. Gullviva, oregano, kärleksört, Blåklint.

LPfö 98 rev10:  utveckling och lärande. förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor , natur och samhälle påverkar varandra

 

 

Utflykt till Barnens Trädgård i Karlslund 1/9.

Den här dagen åkte barnen, pedagogerna och några föräldrar och syskon, på utflykt till Barnens trädgård i Karlslund. Vi hade en rolig dag med många nya upplevelser, intryck och rolig lek. Vi träffade bland annat på en drake, hästar, katter, ormar och änder. Någon jätte såg vi inte till, men vi passade på att klättra lite på jättens bord och stolar. Vi lekte i de spännande tunnlarna av pilträd, i labyrinten av häckar och i de fina trädgårdarna. När vi blev hungriga åt vi pannkakor, smörgåsar och gurk- och morotsstavar som Marianne hade med. Efter lunchen hann de flesta leka lite till medan några som var trötta fick ta en tupplur i vagn, innan det var dags att kliva på bussen tillbaka till Slangbellan igen.

Tack till alla föräldrar som följde med oss!

Vi kopplar den här utflykten till vårt arbete med Grön flagg och Kretslopp,  där vi bland mycket annat kommer få lära oss mer om växters kretslopp. Under hösten kommer barnen att få sätta egna frön och lära sig vad de behöver för att växa och må bra.

Bloggat av Erika.

2015-09-01 11.43.332015-09-01 09.31.372015-09-01 09.37.332015-09-01 09.39.282015-09-01 09.42.092015-09-01 10.01.552015-09-01 11.42.542015-09-01 11.17.56

Skördetid! 15 juli 2015

I våras sådde vi olika sorters frön i vår pallkrage på gården. Under sommaren har vi kunnat följa hur det växer och vi har varit duktiga på att vattna (när inte regnet har fixat vattnandet förstås…).

För ett par veckor sedan var det dags att skörda rädisorna vilket barnen deltog i med stort intresse och glädje. Vi fick våra egenodlade rädisor serverade tillsammans med maten samma dag, men det var bara några som vågade prova hur de smakade.

4

Idag var det dags att skörda lite dill, den har vuxit väldigt bra och några barn och en pedagog provsmakade på den förra veckan och i måndags använde Marianne vår egenodlade dill i såsen. Alla som ville fick provsmaka av dillen idag och hjälpa till att skörda med hjälp av en sax. Vi har frusit in den och den kommer att användas som krydda i vår mat här på Slangbellan.

156

Odlandet är en del av vårt nya Grön Flagg område; Kretslopp där barnen bland annat kommer att få lära sig mer om olika sorters kretslopp som finns i naturen. Vi kan även koppla detta arbete till läroplanen för förskolan där det finns flera mål som handlar om kretslopp och naturvetenskap.

Bloggat av Erika.

Sista matsäcksutflykten för terminen.

Idag var alla barn och pedagoger på Slangbellan på vår sista matsäcksutflykt för terminen. För några barn börjar sommarlovet nästa vecka, tänk vad snabbt en termin kan gå! Under sommaren kommer vi göra små spontana utflykter men då tar vi med frukt från förskolan så ingen matsäck tas med hemifrån då.

Vi hade väldigt härligt väder idag (så varmt att barnen till och med svettades på vägen dit!) och en mysig utflykt tillsammans. Hoppas sommaren kommit på riktigt nu!

Skogen v 24 003Skogen v 24 008

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur…” (Lpfö 98/10)

Bloggat av Erika

REGNBÅGSMJÖLK EXPERIMENT

VI GÖR ETT EXPERIMENT INSPIRERADE AV EXPERIMENTSKAFFERIET I SIGTUNA KOMMUN

VI GÖR ETT EXPERIMENT INSPIRERADE AV EXPERIMENTSKAFFERIET I SIGTUNA KOMMUN

När vi tog fram materialet kom barnen nyfiket fram och ville gärna prova och se vad som skulle hända. Vi har även gjort experiment med densitet tidigare.

Vi hällde först i mjölken i skålen, sedan så hällde vi två olika hushållsfärger i mitten. Barnen fick välja färg och det blev gul och röd. sedan droppade vi i lite diskmedel.

Då hände något:

IMG_3213

färgen flöt ut mot sidorna:

IMG_3216

När diskmedlet doppas i mjölken händer två saker: vattnets ytspänning minskar och små bubblor av fett omringade av diskmedel bildas. Båda dessa saker gör att karamellfärgen börjar röra på sig.

IMG_3225

sedan utforskade barnen vad som hände om de rörde runt med topsen. Det blev mönster och mjölken fick en annan färg. Mönstret/färgen flyttade sig runt.

Nästa gång ska vi prova vad som händer när vi gör detta med vatten istället för mjölk.

lpfö 98/10: utveckling och lärande. utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.Stärka barnets intresse för att lära och erövra nya kunskaper och färdigheter.

skrivet av Marie

Frösådd på Slangbellan 20/5.

På onsdagseftermiddagen passade vi på att så lite frön i vår pallkrage på Slangbellans gård. Alla barn som var här blev engagerade och intresserade av att delta och alla fick prova på att sätta eller så någonting. Vi pratade innan om vad frön behöver för att växa, vatten, sol och jord (näring från jorden) och tittade på bilder på de saker vi skulle plantera. Lök, dill, persilja och rädisor har vi sått, och nu väntar vi med spänning på vad som kommer upp om några veckor.

Maj 2015 053Maj 2015 056Maj 2015 059Maj 2015 060

Vår plantering och arbetet med den kommer vi kunna koppla till vårt tilltänkta nya Grön Flaggområde, Kretslopp. Men även till läroplanens mål;

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Lpfö 98/10).

Bloggat av Erika.

Skräpplockardag och besök av Trollet Mulle 30/4

 

Kamera tömd torsdag v 18 massa bilder 117

Idag när vi kom till skogen fick vi syn på Trollet Mulle som är en vän till Trulsa. Mulle gav oss i uppdrag att hjälpa till och plocka upp skräpet i skogen och sjöng sånger med oss. Det var ett oväntat och roligt besök! Stort TACK till Mulle!

Kamera tömd torsdag v 18 massa bilder 110

 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö (Lpfö 98/10).

 

Kamera tömd torsdag v 18 massa bilder 142

Bloggat av Erika.