Sommar 2013

Vårfest mm.-13 087Vårfesten nr 1Hej på er!

Här kommer lite sommarbilder. Bland annat från vår årliga  vårfest där vi träffas tillsammans! Barnen uppträder med sånger,vi erbjuder ansiktsmålning, barnen ”säljer”korv till sina familjer och såklart har vi vår metertårta 🙂 Vi tackade av våra 6åringar som ska börja i förskoleklass i höst och vi tackade även av Maggan som nu fått nytt arbete.

Nu när det är varmt ute så har vi flyttat ut en del av verksamheten. Vi har bl.a  vattenlek ute och skapande i olika former. Vi och barnen har gjort i ordning i lekstugorna med mer lekmaterial och här får barnen tillammans uteckla sin fantasiförmåga.  Lpfö 98/10:” Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran
och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och
utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och
inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet
samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter,
kunskaper och färdigheter”.
Skrivet av Laila

Vårfest mm.-13 131Vårfest mm.-13 030nr 2 De yngre bloggenVårfest mm.-13 126De yngre bloggen