Etikettarkiv: måla

KRILLE KVADRAT

Bild

På Solstrålen så uppmärksammar vi barnen på olika symboler och former som vi har i vår omgivning.

Bild

Vi sjunger om de olika symbolerna och de får gå på symboljakt.

 Då letar vi efter saker med samma form som den vi har pratat/sjungit om. Nu fick barnen även måla  formen denna gång var det ”Krille kvadrat”.

De fick välja färg själva och de utforskade hur det blev när man blandade alla färger ihop, drog med olika penseldrag över målningen.

LPFÖ 98/10: Utveckling och lärande  förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp. Utvecklar sitt intresse för bilder samt sin förmåga att använda sig av , tolka och samtala om dessa. Utvecklar sin förståelse för rum och form, sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.