Tema: Brandsäkerhet

Anledningen till att vi valde att arbeta med tema brandsäkerhet (under v. 35-37), med de äldre barnen på förskolan, var att det är livsviktigt att barnen vet vad de ska göra om brandlarmet går. Under sommaren var det även några barn som pratade med pedagogerna och uttryckte sin oro för att det skulle börja brinna och att de inte riktigt visste vad de skulle göra då. I arbetet med brandsäkerhet har pedagogerna blivit inspirerade av boken ”När larmet går” av Petra Petersson. Pedagogerna ville att barnen skulle få mer kunskaper om, vad det är viktigt att tänka på, när larmet går t.ex. var ska man ta sig ut, vad får man göra och inte, var ska vi samlas, vad finns det för saker på förskolan som hör ihop med brandsäkerhet. Vi har under temaarbetet varit lyhörda för barnens tankar och idéer och försökt att ta reda på svaren på barnens frågor tillsammans med barnen. Bland annat så har vi tittat på film om brandsäkerhet och varit på studiebesök på brandstationen. Att vara ett stöd för barnen i deras kunskapssökande står tydligt utskrivet i Lpfö 98/10 som ett av de viktigaste uppdragen för pedagoger i förskolan. Barnen och pedagogerna har under de intensiva brandövningsveckorna gjort många brandövningar och pratat och diskuterat om brandsäkerhet i stort sett varje dag.
I läroplan för förskolan står det att förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö och pedagogerna menar att det är en stor trygghetsfråga både för barn, för föräldrar och för pedagogerna själva att alla på förskolan vet vad de ska göra om brandlarmet går.

Den 14 augusti 2012 hade de äldre barnen på Slangbellan den första brand-övningen av många. På samlingsmötet började vi att prata om:

  • Vad är brandövning?
  • Vad ska vi göra när brandlarmet går?
  • Vad får man inte göra när brandlarmet går?
  • Vart ska vi samlas?
  • Varför börjar det brinna?

Barnen tyckte att det var spännande och alla ville prata och berätta. Barnen visste att eld är farligt, de pratade om att barn inte får hålla på med tändstickor, tändare eller ljus. De pratade även om att man kan brinna upp om man stannar kvar inne på förskolan och då dör man. Pedagogerna visade bilder som de har tagit på samlingsplatsen utomhus och även ”förbudsbilder”: man får inte gå färdigt på toan om larmet går, inte äta upp sin mat, inte gömma sig, man behöver inte ta på sig skorna osv. Barnen skrattade gott åt bilderna och de uppfyllde sitt syfte, att få barnen att tänka till angående brandsäkerhet. Pedagogerna hadetagit upp en bjällra till övervåningen som de använde sig av vid brandövningen. Pedagogen pinglade med bjällran och då fick barnen springa ner och ta på sig skorna (eftersom det var en övning) och springa ut. Barnen var väldigt duktiga och sprang till samlingsplatsen, de svarade allvarligt och högt när de blev uppropade. Barnen tyckte att det var spännande att genomföra brandövningen och flera barn ville gärna öva mer. Och övade mer det gjorde vi nästan varje dag, under hela den här perioden, vi kämpade för att slå vår rekordtid, från övervåningen och till samlingsplatsen. Rekordtiden blev 1 min 18 sekunder – inte illa för 11 barn och tre vuxna!Brandstationsskjulet

Brandövningen inspirerade barnen till att leka brandmän en hel förmiddag. Brandstationen var i plåtskjulet, men det var inte långa stunder brandmännen fick vara där inne, larmet gick hela tiden. Lekstugorna på gården var det som stod i lågor och brandmännen samarbetade fantastiskt för att släcka på bästa sätt. I sin spännande och roliga brandmanslek fortsatte barnen att på sitt sätt bearbeta och ta till sig de kunskaper som de erövrat under förmiddagens brandövning och de diskussioner som det blev i samband med övningen.Krypa ner för trappen

Några dagar senare pratade pedagogerna och barnen återigen om brandsäkerhet, den här gången om vad som händer om det skulle börja brinna. Barnen visste att det blir rökigt när man eldar men de visste inte att röken är giftig. Pedagogerna och barnen pratade att den giftiga röken stiger uppåt och att det då är viktigt att krypa ut. Barnen tyckte att det var spännande och lite läskigt att prata om. Barnen och pedagogerna tränade sedan på att krypa ut och barnen var så duktiga, även de som tyckte att det är otäckt att krypa baklänges ner för trappen. På plats vid vår samlingsplats sitter, nöjda och stolta barn som klarade av att krypa hela vägen!Brandtrappan

Nästa steg i brandövandet var att träna på att gå ut genom nödutgången (fönstret i byggrummet) och gå ner för brandtrappan på utsidan av huset. Barnen tyckte att det var väldigt spännande och alla barnen vågade gå ner, själva eller tillsammans med en pedagog. Ett barn sa vid samlingsplatsen efteråt: ”Jag var modigare än jag trodde själv!” Det är inte så illa att känna sig modig!Samlingsplatsen

Under temaarbetets gång så har vi även gått på brandsäkerhetsspaning på förskolan. Barnen fick i uppdrag att hitta allt som har med brandsäkerhet att göra; brandvarnare, nödutgångar, brandsläckare, brandfiltar osv. Det var uppdrag som barnen tog på stort allvar och flera barn har även berättat att de gått på brandsäkerhetsspaning hemma också.

Den 30/8 var det äntligen dags för det spännande besöket på Fellingsbros brandstation. Barnen var väldigt spända och med oss hade vi många frågor som barnen ville ha svar på. På plats på brandstationen väntade brandmännen Stefan och Björn. Besöket blev väldigt lyckat! Alla barn som ville fick åka med i brandbilarna, barnen fick titta på ALLT som fanns på brandstationen och de fick svar på sina frågor, både genom att de fick uppleva en del svar så som hur en brandbil ser ut på insidan och även genom att Stefan och Björn svarade t.ex. på frågan hur de gör om det brinner innanför ett fönster.Brandbil och alla barn

Barnen har även fått arbeta med sina upplevelser i ateljén där har de fått skapa det de tycker har varit mest spännande utifrån sina upplevelser om brandsäkerhet. Det målades b.la. brandmän, brandbilar, barn som går ner för brandtrappor och eld. I Lpfö 98/10 står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser.

En kort analys

I slutskedet av temaarbetet har vi gjort mer djupgående intervjuer med barnen då har vi bl.a. frågat barnen vad de har lärt sig om brandsäkerhet, vad som har varit roligt och om det är någonting som de skulle vilja göra igen. Det blev väldigt tydligt att barnen har tyckt att temat har varit roligt och lärorikt! Alla barn visste helt säkert vad de skulle göra om brandlarmet började tjuta och de berättade många saker som de lärt sig för pedagogen som intervjuade. Vi har även sett på barnens glädje och entusiasm att de har tyckt att temat har varit roligt, t.ex. har många barn har frågat direkt när de har kommit på morgonen om vi ska ha brandövning.

Vi kan även göra kunskapsmässiga jämförelser, när vi startade temat visste inte barnen så mycket om brandsäkerhet mer än att om larmet tjuter så ska man springa ut. Nu kan barnen så mycket mer, det känns bra och viktigt. För pedagogerna har också lärdomarna varitmånga, även vi fick lära oss mycket om brandsäkerhet som inte vi visste innan, men framför allt så fick vi prova förskolans rutiner vid brand och öva på dessa. Att vi vuxna i förskole-verksamheten vet vad som gäller är verkligen viktigt, vi fick tänka till vid flera tillfällen och tänka om, men nu har vi en rutin som fungerar den dagen det verkligen behövs.

Pedagogerna hade planerat en ”riktig” brandövning, då vi skulle ha startat det riktiga brandlarmet och inte bara pinglat med bjällran som vi gjort under övningarna. Men pga att larmet inte har någon startknapp, förutom den som sitter bakom skyddsglas, så blev det inte någon sådan verklig övning. En av föräldrarna har erbjudit sig att hjälpa till att starta larmet någon gång, så kanske blir det en ”riktig” brandövning längre fram, vilket det är något som både barn och pedagoger skulle ha nytta av.