Vi borstar tänderna på vår förskola!

pizap.com13633511701361På vår förskola så får alla barn borsta sina tänder varje morgon.
Vi tycker att det är ett bra tillfälle att samlas efter frukost innan vi startar upp dagens aktiviteter och det bli ett tillfälle för gemenskap och motorikträning.

Lpfö 98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.