Besök av Kim och Tam

ImageImage

 

Idag kom Kim och Tam på besök till Slangbellan. De hade tidigare vart hos barnen och frågat om Energi. Vad är det? Barnen hade nya svar på vad energi var: När man äter blir det energi, barnen berättade även om studiebesöket till Sverkestagård där vi såg på vindkraftverket. Barnen berättade också om olika typer av energi tex. från väderkvarnar och att element också ger värme.

Barnen på Regnbågen fick sedan ett nytt uppdrag: Att undersöka vad de har för värme i husen hemma?

Citat från Lpfö 98 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”   Förskolans uppdrag ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande”.

Skrivet av Jenny