Regnbågen konstruerar platspåsekonstverk

Barnen på Regnbågen arbetar med tema konst och har tidigare gjort egna konstverk inspirerade av open art. Barnen har fått måla de konstverk de gillar bäst och har även konstruerat konst i lera och i tejp. Barnen har haft önskemål om att få göra fler konstverk och då kom idén om att skapa plastpåsekonstverket upp som barnen tidigare sätt på open art besöket. Så här såg pås-konstverket i Örebro ut:

open art 044

Pedagogerna och barnen pratade om besöket på open art och tittade på kortet av pås-konstverket. Barnen blev erbjudna att tillsammans skapa ett eget påskonstverk och alla barn ville vara med. Tillsammans började vi med att göra en ”stomme” av cykelhjul, hönsnät och ståltråd. Sedan klippte vi tillsammans remsor av de olikfärgade plastpåsarna. Först började barnen själva klippa i plastpåsarna, men flera av barnen insåg sen att de var tvungna att samarbeta. Några barn kom då på idén att om ett barn klippte remsor och de andra barnet fäste remsorna till stommen så skulle de gå lättare. Barnen hjältes åt att klippa och riva många remsor som de med olika knep satte fast i hönsnätet. De krävdes ganska stort arbete och mycket koncentration för att klippa och fästa alla remsor. Men alla barnen hjälptes åt och jobbade på en längre stund och kände sig sedan klara, pedagogerna hängde upp konstverket i ateljén och barnen berömde sedan verket och sa att dom blev jättenöjda!!

image (22)image (18)

I Läroplan för förskolan 98/10 står det att Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

image (14)

Skrivet av Jenny