Etikettarkiv: densitet

Flyter eller sjunker? Experiment om densitet. 27/11.

I torsdags  gjorde några fyra och femåriga barn ett experiment som handlade om densitet. Pedagogen hade ställt fram en bunke med vatten, ett äpple och en potatis. Barnen fick ställa en hypotes som forskare brukar göra innan de gör experiment. Pedagogen berättar att en hypotes är en slags gissning om vad man tror kommer att hända.

Vad tror ni händer om man lägger potatisen och äpplet i vattnet?

Barnens hypoteser:

 • De blir blöta.
 • Det kanske blir någon färg.
 • De flyter på vattnet.
 • De kanske sjunker.

V.48 experiment och skapande med plastpluppar 010

När vi lade en bit potatis i vattnet såg barnen: Den drunknar/ sjunker!

Och äpplet: Det flyter!

Varför tror ni att det blir så?

Barnens förklaringar:

 • Potatisen har för lite syre.
 • Äpplet har mer starkheter.
 • Äpplet är större så det flyter.
 • Äpplet är båtformat och potatisen är en rund ring.
 • Äpplet är en klyfta.
 • Potatisen är tyngre.

Om vi provar att ta en liten potatisbit och en stor äppelbit, som inte är båtformad, då?

Barnen får känna på bitarna och konstaterar att äpplet är tyngst och potatisen är lättast. De provar att lägga i bitarna i vattnet och ser:

 • Potatisen sjönk!
 • Äpplet flyter!

V.48 experiment och skapande med plastpluppar 014V.48 experiment och skapande med plastpluppar 015

Vi provar med fler bitar äpple och potatis i olika storlek och form. Och barnen konstaterar att alla potatisbitar sjunker och alla äppelbitar flyter. Pedagogen berättar att det beror på att potatis och äpple har olika slags densitet (hur ”tätt” byggstenarna i ämnet sitter). Potatis har högre densitet än vatten och därför sjunker den medan äpplet har lägre densitet och flyter ovanpå vattnet. Sedan provade vi även med några pinnar och stenar av olika storlek för att se vad som hände med dem i vattnet. Barnen tyckte det var spännande, var väldigt engagerade och kom med många kloka tankar!

V.48 experiment och skapande med plastpluppar 017

Det finns många mer eller mindre krångliga/svåra begrepp inom naturvetenskapen som barnen kommer att komma i kontakt med senare, och det är inte meningen att de ska lära sig alla begreppen i förskolan. Men ju fler gånger man har hört ett ord desto lättare är det att ordet får en innebörd vilket även är bra för barnens språkutveckling.

På förskolan Slangbellan ska barnen ges förutsättningar att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen genom att verksamheten väcker lust, nyfikenhet och ger tillfällen för utforskande (Verksamhetsplanen 2014-2015.)

Bloggat av Erika.