Etikettarkiv: Tema vatten De yngre

Tema vatten. De yngre. Vt.2013

Vi har arbetat med vatten i olika former då vi arbetar mot Grön flagg.  Läroplancitat Lpfö 98/10: På förskolan ska barnen ges förutsättningar att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, genom att verksamheten väcker lust,nyfikenhet och ger tillfällen för utforskande.

2013 massor av bilder 107

Barnen tycker att det är lika roligt och spännande varje gång vi trollar fram våra naturvetenskapliga experiment. Vi pedagoger lär oss också av barnen och deras funderingar som vi sedan spinner vidare på. Lpfö 98/10 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation.

Onsdag. v 3Yngre barnen 2013 049v 4 de yngre barnen-13 0152013 massor av bilder 0932013 massor av bilder 124