Brandsäkerhet på Regnbågen

Sen terminens start har vi arbetat med brandsäkerhet. Vi har haft brandövningar, pratat om hur vi ska göra om brandlarmet går, vi har gått på upptäcktsfärd och letat efter brandvarnare, brandfiltar, brandsläckare och tittat vart nödutgångarna är på Slangbellan. Vid brandövningarna har barnen gått till samlingsplatserna (Regnbågen har grillplatsen och Solstrålarna har sandlådan längst bort från Slangbellan som samlingsplats).

För att barnen ska känna sig trygga om brandlarmet går så har vi i tisdags övat på att gå nedför brandtrappen.

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) står att ”förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö”.

Skrivet av Jenny

Brandtrappen v 36 001Brandtrappen v 36 010Brandtrappen v 36 017Brandtrappen v 36 020Brandtrappen v 36 028