Skrivhörnan och människokroppen v.11

Den här veckan har vi utökat vår skrivhörna på övervåningen genom att ta fram ett bokstavsmaterial som barnen kan skriva med. Barnen kände igen materialet sen förut och flera blev sugna att skriva med de lösa bokstäverna som de sätter upp på en filttavla.

De äldre mätning, kroppsbilder och skrivning v.10-11 044

I skrivhörnan finns även linjerat papper, blyertspenna och suddgum samt ett papper med olika namn och ord som barnen kan skriva av.

De äldre mätning, kroppsbilder och skrivning v.10-11 047

Vi har en speciell dator i skrivhörnan som används till skrivning (datorn används även för att barnen kan ta del av olika bilder från verksamheten och dokumentationer). När barnen sitter och skriver på denna dator sitter alltid en pedagog med. Många av barnen visar stort intresse för bokstäver och skrivning och vi pedagoger utmanar barnen utefter deras egen kunskapsnivå.

I läroplanen för förskolan står att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner (98/10).

Människokroppen- hur den fungerar och vad som finns inuti den-  är ett stort intresse för barnen på övervåningen för tillfället. Vi har tidigare nämnt att vi brukar se på olika avsnitt av En Cell-Sam historia, minst några avsnitt varje vecka, och diskutera dess innehåll och titta i ”Skelettboken” (en bok som handlar om kroppen med många olika bilder i).

De äldre mätning, kroppsbilder och skrivning v.10-11 024

Den här veckan har barnen fått rita sin egen teckning om vad som finns i kroppen. När de ritat klart berättade de för en av oss pedagoger vad de ritat och vi skrev upp det i kanten av teckningarna.

De äldre mätning, kroppsbilder och skrivning v.10-11 040

De äldre mätning, kroppsbilder och skrivning v.10-11 056

Teckningarna blev helt fantastiska och de inehåller bland annat blod, blodådror, hjärta, hjärna, nervceller, antikroppar, röda blodkroppar, vita blodkroppar, ”dumma” bakterier, virus och syrebubblor som kroppen andas in. Barnen kan så mycket och återberättar gärna för oss pedagoger om kroppens olika funktioner, varför man blir sjuk, om kroppens försvar osv. Fråga gärna era barn hemma så får ni höra hur mycket de kan! Titta gärna även på barnens teckningar här på förskolan.

De äldre mätning, kroppsbilder och skrivning v.10-11 057

I läroplanen för förskolan står att verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld, samt att barnen ska ges möjligheter att utveckla sin förståelse för naturvetenskap (98/ 10).

Skrivet av Erika.