De äldre barnen – Apan Affe

Apan Affe

Apan Affe är en matematikapa som kommer till de äldre barnen på Slangbellan en gång i veckan. Syftet med apans besök är att öka barnens medvetenhet om matematik. Affe kommer med uppdrag till barnen, bland annat har de skapa mönster efter instruktioner, letat efter mönster och former på förskolan, tittat efter saker som är lika och olika, mätt med kroppen och han har kommit till förskolan med några olika mattespel.

De äldre- Matematik lika olika 025

De äldre- Matematik lika olika 023

mönster

Tanken är att barnen ska ges en chans att utveckla sin matematiska förmåga genom praktiska övningar och samtal kring dessa. Samtalen kring de matematiska övningarna kan även bidra till barnens språkutveckling. Alla de äldre barnen deltar i Affes besök och han kommer alltid på ett samlingsmöte. Sen varierar det lite hur mycket barnen har nappat på Affes uppdrag, vissa barn har jobbat mycket med matematik på Affes vis och andra lite mindre – men alla på ett lustfyllt sätt.

2013 massor av bilder 006

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och   förändring
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

De äldre mätning, kroppsbilder och skrivning v.10-11 010

IMG_2967

När vi har gjort utvärderingar med barnen berättar de att de tycker att det är väldigt roligt när Affe kommer och alla barnen tycker att de har lärt sig saker när de har genomfört Affes uppdrag. Vi pedagoger kan bara hålla med! Vi ser en stor matematisk utveckling hos barnen och upplever att  barnen har lärt sig mycket under Affes tid på förskolan.

Affes senaste uppdrag till barnen är att följa med dem hem och  med hjälp av en kamera dokumentera matematik hemma hos barnen. Sedan får barnen visa bilderna och berätta för oss på förskolan om dem. Affe har hunnit med att följa med några barn hem och de har tyckt det varit väldigt roligt och det har varit spännande för oss andra att se och höra vilken matematik de har hittat. Alla barn som vill kommer få ta med sig Affe och kameran hem.

Skrivet av Erika och Karin.