Etikettarkiv: matematik

Matematik ute!

På ett plank ute på förskolans gård har det under veckan kommit upp ett nytt matematikmaterial, en sorts stapeldiagram gjort av återvunna mjölkkorkar. Diagrammet är stigande från siffran ett till tio. Tanken är att det ska stimulera barnens lust att räkna, taluppfattning och kunskap om siffror och färger. Barnen tyckte att det var roligt att sätta upp diagrammet, de hjälpte till att räkna antalet korkar så det blev rätt. De har även senare i veckan räknat där flera gånger.
IMG_4188.JPG

IMG_4189.JPG

IMG_4187.JPG
Ett av målen i verksamheten det här året är: På förskolan Slangbellan ges barnen förutsättningar att utveckla sin matematiska förmåga.

Bloggat av Karin

Samlingsmöte Solstrålen

trollar fram namnkorten

trollar fram namnkorten

Kyrkan m.m nov-13 056

vilken känsla har dockan?

våra Friendydockor som ha olika känslo-utseende

våra Friendydockor som har olika känslor (utseende)

visar hur man kan se ut när man är arg. (tittat på stegvismaterial-bilden där pojken är arg)

visar hur man kan se ut när man är arg. (tittat på stegvismaterial-bilden där pojken är arg)

"stegvismaterial-bilder"

”stegvismaterial-bilder”

vi har många symboler, dockor och bilder till våra sånger

På denna bild får barnen känna på Cecilia cirkel

Vi trollar fram våra samlingsbilder tillsammans med hjälp av en trolleriramsa och knackning. Där efter får barnen sätta upp sitt eget kort på valfri plats i samlingshuset.

Efter att barnen satt upp sin bild så kan innehållet variera från dag till dag.

Vi använder oss mycket av symboler och bilder när vi sjunger/ramsar tillsammans med barnen. Just nu är vårat ”sångrör” med Indianderna populär. Indianerna och björnen åker upp ur röret då vi räknar fram dem och ner när de smiter hem. (matematik)

Vi sjunger även andra ”matematiska” sånger med barnen om de olika formerna. (triangel, kvadrat,cirkel,kvadrat)

Vi har börjat med Grafon, ett material med olika ljudkort som vi arbetar med på ett lekfullt sätt. Vi tittar på bilder och gör olika ljud till dem. (språket)

Vi använder oss även av våra handdockor ”Snigel och Ekorren” för att beröra olika etiska dilemman. ( tex ekorren tar en leksak från snigeln som blir ledsen) Barnen får då vara med och berätta hur vi ska få Snigeln glad igen och hur Ekorren och snigeln känner sig.

Vi har sedan en tid börjat arbeta med ämnet känslor. Vi  har pratat om känslan glad och arg, hur man ser att någon ser glad/arg ut?, hur det känns när man är glad /arg?.

Då har vi använt oss av våra ”Stegvis material-bilder ” och våra nyinköpta Friendy-dockor. Vi har även tagit bilder på barnen när de har visat känslan och hängt upp på väggen i samlingsrummet.

Vi gör även rörelse- sånger tillsammans med barnen, då har vi även pratat om att vi gör av med energi. Men att vi fyller på kroppen med ny energi när vi äter frukt under fruktstunden. (Arbetar med Grön flagg- energi som tema.) Vi har även gått på energivandringar då vi tittar på saker som går på energi hos oss på slangbellan. Vi har även tre energisånger som vi brukar sjunga en om energi som man får när man äter, en om värmeenergi och en om att spara energi.

Läroplanen för förskolan 98/10: Språk och lärande hänger oupplösligt ihop liksom spåk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns spåkutveckling .Att kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som sång, bild, musik, dans och rörese liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod att i förskolans strävan främja barns utveckling och lärande.

De äldre barnen – Apan Affe

Apan Affe

Apan Affe är en matematikapa som kommer till de äldre barnen på Slangbellan en gång i veckan. Syftet med apans besök är att öka barnens medvetenhet om matematik. Affe kommer med uppdrag till barnen, bland annat har de skapa mönster efter instruktioner, letat efter mönster och former på förskolan, tittat efter saker som är lika och olika, mätt med kroppen och han har kommit till förskolan med några olika mattespel.

De äldre- Matematik lika olika 025

De äldre- Matematik lika olika 023

mönster

Tanken är att barnen ska ges en chans att utveckla sin matematiska förmåga genom praktiska övningar och samtal kring dessa. Samtalen kring de matematiska övningarna kan även bidra till barnens språkutveckling. Alla de äldre barnen deltar i Affes besök och han kommer alltid på ett samlingsmöte. Sen varierar det lite hur mycket barnen har nappat på Affes uppdrag, vissa barn har jobbat mycket med matematik på Affes vis och andra lite mindre – men alla på ett lustfyllt sätt.

2013 massor av bilder 006

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och   förändring
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

De äldre mätning, kroppsbilder och skrivning v.10-11 010

IMG_2967

När vi har gjort utvärderingar med barnen berättar de att de tycker att det är väldigt roligt när Affe kommer och alla barnen tycker att de har lärt sig saker när de har genomfört Affes uppdrag. Vi pedagoger kan bara hålla med! Vi ser en stor matematisk utveckling hos barnen och upplever att  barnen har lärt sig mycket under Affes tid på förskolan.

Affes senaste uppdrag till barnen är att följa med dem hem och  med hjälp av en kamera dokumentera matematik hemma hos barnen. Sedan får barnen visa bilderna och berätta för oss på förskolan om dem. Affe har hunnit med att följa med några barn hem och de har tyckt det varit väldigt roligt och det har varit spännande för oss andra att se och höra vilken matematik de har hittat. Alla barn som vill kommer få ta med sig Affe och kameran hem.

Skrivet av Erika och Karin.