Etikettarkiv: bygg och konstruktion

Hälsorobotar

Under vecka 41 2014 har barnen på Regnbågen påbörjat ett robotprojekt igen. Under förra året byggde barnen också robotar, flera av barnen tyckte att det var väldigt roligt och berättade för pedagogerna att de gärna ville bygga fler (enligt läroplanen ska barnen ha inflytande och påverka innehållet i verksamheten). Barnen fick i uppdrag att bygga robotar som de på något sätt kunde koppla till hälsa, eftersom vi på förskolan arbetar med Grön flagg-temat: Hälsa och livsstil i år och ett av våra mål i verksamhetsplanen är att barnen på förskolan ska få förutsättningar att utveckla sina kunskaper om hälsa och välbefinnande. Ett av målen i förskolans verksamhetsplan är även att barnen ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper om teknik, bygg och konstruktion. Många barn har byggt robotar och de som ännu inte har gjort det kommer att få börja konstruera under nästa vecka.

Innan barnen började bygga fick de göra varsin ritning och också noga tänka igenom vad de ville att roboten skulle kunna hjälpa människor med. Barnen byggde bland annat robotar som kan:
• kramas och trösta den som känner sig ledsen, för när man är ledsen så mår man inte bra och det är inte bra för hälsan konstaterade barnen
• robotar som kunde hjälpa människor att äta i fall de inte kunde göra det själva, barnen har lärt sig att för att ta hand om sin hälsa behöver kroppen nyttig mat
• robotar som kan hjälpa människor att somna genom att läsa sagor, sjunga och klappa med sina många armar. Barnen har i veckan tittat på en film om varför sömn är viktigt för hälsan.
• robotar som hjälper människor att vara snälla mot varandra
• robotar som säger till människor som varit dumma att de ska säga förlåt

Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 064 Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 067 Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 077 Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 079 Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 089 Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 094Det var också väldigt roligt att se barnen som var i ateljén samtidigt och konstruerade, de samspelade på ett fantastiskt sätt med varandra. De berömde varandras skapandetekniker och idéer och hjälptes åt att utveckla idéerna, de diskuterade tillsammans om hälsa  och det märktes att vårt arbete med det första målet i verksamhetsplanen (Förskolan ska ge förutsättningar för barnen att leva sig in i andra människors situation, utforska, reflektera och lära – enskilt och tillsammans med andra), verkligen har gett resultat!

Bloggat av Karin

Dinosauriegruppen gör en tejpbro. Dec 2013

Barnen på Slangbellan arbetar med tema konst och har gjort flera konstverk, både enskilda och gemensamma. Dinosauriegruppen (alltså de barn som går sitt sista år på förskolan) valde först att göra den kissande mannen inspirerade av open art, men de ville också gärna göra tejpbron. Så här såg tejpbron i Örebro ut:Bild

När barnen hade första mötet om hur de skulle göra bron, var idéerna många och barnen var först inne på att göra en tejpbro ute på gården mellan lektornet och lekstugorna. När pedagogen förklarade för barnen att de som hade gjort den stora bron i Örebro bara hade jobbat med det och ingenting annat jättelänge, insåg barnen att de inte skulle hinna leka så mycket om de skulle göra en så stor bro. Det bestämdes att bron skulle vara lite mindre, men ändå så stor att dockhusdockorna skulle kunna få plats. Bild

Barnen började med att göra en gemensam ritning och tänka över vad de behövde ha för material för att kunna bygga bron. Barnen sa att de behövde ha en planka, med fastspikade stolpar på och jätte-jätte-jätte-jättemycket tejp.Pedagogen beställde hem 20 tejprullar så barnen skulle kunna använda så mycket de ville. 

Barnen och pedagogen gick tillsammans ut i snickarboden för att snickra ihop stommen till boden. Barnen hade med sig ritningen och tittade noga på den för att se så de fick med alla delar de hade tänkt. De märkte att det inte fanns fyra stycken ”stolpar” som var lika höga och därför började de att samarbeta för att såga till. Det var ett hårt jobb och alla fick turas om att såga.

Bild

Bild

Bild

Samtidigt började de också med att spika fast stolparna på plankan, inte heller helt lätt eftersom plankan var väldigt hård och svårspikad, dessutom flyttade den på sig. Barnen konstaterade att om det skulle kunna bli någon bro, så fick de turas om att både spika och hålla i plankan.

Bild

Bild

Bild

Nästa gång dinosauriegruppen träffades var det dags för tejpandet. Hur ska vi göra nu frågade pedagogen?

Barnen hade flera förslag:Vi får snurra runt tejpen här och så hela vägen runt (barnet pekar på pelarna). Vi måste göra såhär! (visar en stor cirkelrörelse med armen). Ett barn går och hämtar fotografiet på den riktiga tejpbron från konstutställningen och barnen tittar noga på den. Barnen konstaterar att det nog tog låååång tid att göra den verkliga tejpbron.Bild

Barnen börjar tejpa och skicka tejpen mellan sig. Det tog ganska lång tid att göra på det sättet och det skickades mer tejp fram och tillbaka, än vad det tejpades. Pedagogen frågade barnen: Hur kan vi göra så att det går fortare att tejpa? Ett barn sa: Om vi drar ut bordet så kan vi springa runt och bara tejpa i ett helt varv var! Eller gå runt är kanske bättre så man inte krockar. Barnen provade detta ett tag och pedagogen kunde se att det var ett bra sätt men att det fortfarande tog ganska lång tid och att det blev väldigt tråkigt att vänta på sin tur att tejpa. Pedagogen: Tror ni att det går att göra på något mer sätt, så ni inte behöver vänta så länge?Barnen funderade en stund sen sa ett barn: Jag vet! Vi kan ju ta två tejpar samtidigt! Så får man tejpa en halv bro och så byter man!! De andra barnen tyckte att det var en lysande idé. När det tejpades mer så började bron att röra lite på sig. Ett barn sa: Hörrni! Jag tycker att när man inte tejpar så måste man hålla i bron, annars åker den bara omkring.Bild

Bild

Barnen började turas om med att både tejpa och hålla i. Tillslut kände de sig nöjda med själva väggarna på bron. Då var det dags att börja tejpa runt väggarna så att det blev en tejptunnel av det hela. Barnen bestämde snabbt att de skulle dela upp sig två och två och sitta mitt emot varandra och tejpa, så de kunde skicka tejprullen mellan sig, den som inte tejpade för tillfället fick hålla bron stilla tillsammans med pedagogen. Efter sammanlagt en och en halv timmes ihärdigt tejpande och jobbande, tyckte barnen att det fick vara nog för dagen och att de skulle fortsätta en annan dag istället.Bild

Vi nästa brobyggartillfälle fortsatte barnen där de hade slutat med tejpandet. Barnen arbetade mycket koncentrerat och var noga med att det inte skulle bli några hål i bron.Bild

Bild 

Bild

Ett av målen i verksamhetsplanen på förskolan Slangbellan är att barnen ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper om teknik, bygg och konstruktion och skapande. I läroplanen står det också att barnen ska vara en del av en förskola som tillämpar ett demokratiskt arbetssätt och det har barnen verkligen arbetat mycket med i detta arbete. De har röstat om beslut som de inte har kunnat enas om, de har lyssnat på varandras tankar och åsikter om hur bron ska utformas på bästa sätt och de har gjort det med stor hänsyn och respekt för varandra. Bild

Bild

Såhär fin blev den färdiga bron! Eftersom alla barnen vill ta med sig bron hem har vi bestämt att vi på vårterminen, efter vernissagen som vi ska ha är gjord, kommer att dra lott om vem som får ta hem bron till sig. 

Bloggat av Karin

Robotprojekt med de äldre barnen

Robotprojekt dag 1 025
Idag, den 18 mars 2013, har de äldre barnen och pedagogerna börjat arbeta med ett nytt spännande robotprojekt. Barnen har under se senaste veckorna varit helt uppslukade av att leka robotar och framför allt slajmrobotar, inspirerade av TVprogrammet Labyrint som sänds på Barnkanalen. Här är en länk till det programmet om ni inte vet vad det är: http://www.svt.se/barnkanalen/labyrint/ Vi pedagoger ser att detta är ett gyllene tillfälle att arbeta med teknik i förskolan och barnens intresse är väldigt stort för det här med robotar. I Lpfö 98/10 står det att arbetet i förskolan ska utgå från barnens intressen, erfarenheter, behov och åsikter. Flödet av barns tankar ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Läroplanen tar även upp vikten av att barn får möjlighet att arbeta med teknik på förskolan.

Vi började som vi brukar, med att diskutera och prata med barnen. Vi frågade om de ville arbeta med ett robot-tema och det ville alla barnen göra. Vad ska vi göra då? frågade vi då. Det här var vad barnen svarade:
• Jobba med slajmrobotar.
• Bygga robotar med vårt byggmateriel: lego, kapplastavar, papprören, klossarna osv.
• Rita robotar.
• Göra ritningar och sedan bygga dem.
• Samla kartonger och förpackningar att bygga av.

Vi pratade vidare om att människor kan få hjälp av robotar med olika saker och flera av barnen berättade att de hade föräldrar som hade hjälp av robotar på sina jobb tex robotar som hjälpte till att ge djur mat på bondgården, robotar som hjälper till på sjukhus och som bygger bilar på fabriker. Barnen berättade också att robotar kan skjuta eld, vatten, slajm, laser, rulla med hjul, hjälpa människor att städa och hjälpa till med att rädda jultomten (inspirerade av Sprak från förra årets julkalender). Som ni ser så har barnen direkt massor med idéer att förverkliga och vi började på en gång! Några barn ville börja bygga robotar i byggen direkt och några barn ville gå till ateljén för att rita robotar. Ett barn frågade om hon fick skriva en skylt där det står Tema robotar, som vi satte upp på dokumentationsväggen. Här nedanför ser ni barnens byggda robotar (som självklart kunde spruta slajm) och även ritade robotar.

Robotprojekt dag 1 024

Robotprojekt dag 1 003

Robotprojekt dag 1 022

Robotprojekt dag 1 008

Robotprojekt dag 1 021

Robotprojekt dag 1 012

Robotprojekt dag 1 018

Det ska verkligen bli spännande att se vart det här projektet tar vägen!

Skrivet av Karin