Etikettarkiv: robot

Hälsorobotar

Under vecka 41 2014 har barnen på Regnbågen påbörjat ett robotprojekt igen. Under förra året byggde barnen också robotar, flera av barnen tyckte att det var väldigt roligt och berättade för pedagogerna att de gärna ville bygga fler (enligt läroplanen ska barnen ha inflytande och påverka innehållet i verksamheten). Barnen fick i uppdrag att bygga robotar som de på något sätt kunde koppla till hälsa, eftersom vi på förskolan arbetar med Grön flagg-temat: Hälsa och livsstil i år och ett av våra mål i verksamhetsplanen är att barnen på förskolan ska få förutsättningar att utveckla sina kunskaper om hälsa och välbefinnande. Ett av målen i förskolans verksamhetsplan är även att barnen ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper om teknik, bygg och konstruktion. Många barn har byggt robotar och de som ännu inte har gjort det kommer att få börja konstruera under nästa vecka.

Innan barnen började bygga fick de göra varsin ritning och också noga tänka igenom vad de ville att roboten skulle kunna hjälpa människor med. Barnen byggde bland annat robotar som kan:
• kramas och trösta den som känner sig ledsen, för när man är ledsen så mår man inte bra och det är inte bra för hälsan konstaterade barnen
• robotar som kunde hjälpa människor att äta i fall de inte kunde göra det själva, barnen har lärt sig att för att ta hand om sin hälsa behöver kroppen nyttig mat
• robotar som kan hjälpa människor att somna genom att läsa sagor, sjunga och klappa med sina många armar. Barnen har i veckan tittat på en film om varför sömn är viktigt för hälsan.
• robotar som hjälper människor att vara snälla mot varandra
• robotar som säger till människor som varit dumma att de ska säga förlåt

Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 064 Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 067 Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 077 Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 079 Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 089 Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 094Det var också väldigt roligt att se barnen som var i ateljén samtidigt och konstruerade, de samspelade på ett fantastiskt sätt med varandra. De berömde varandras skapandetekniker och idéer och hjälptes åt att utveckla idéerna, de diskuterade tillsammans om hälsa  och det märktes att vårt arbete med det första målet i verksamhetsplanen (Förskolan ska ge förutsättningar för barnen att leva sig in i andra människors situation, utforska, reflektera och lära – enskilt och tillsammans med andra), verkligen har gett resultat!

Bloggat av Karin

De äldre bygger ”robot- raket- motorer”.

Nu börjar vi närma oss slutet av terminen och även slutet på vårt robottema. En förälder hade hittat en bild med häftiga ”robot-raket-motorer” och de barn som ville har fått bygga egna robot- raketer. Alla är inte riktigt färdiga ännu men här nedan ser ni några av dem.

Vårfest mm.-13 052

Vårfest mm.-13 051

Barnen tog med sig två PET- flaskor hemifrån och började med att måla dem silverfärgade. När flaskorna torkat sattes de fast på en kartongbit med hjälp av limpistol. Resårband häftades fast i kartongbiten så raketmotorerna skulle gå att ha på ryggen. Barnen valde olika färger på ”elden” som kom ur raketerna.

Vårfest mm.-13 045

Redo för en provflygtur!

Vårfest mm.-13 046

Vissa dagar de senaste veckorna har vi haft flera flygande barn här ute på våran gård!

Pedagogerna kommer även konstruera några robot-raketer som kommer vara kvar här på förskolan och som barnen kommer kunna använda i sina rollekar.

I förskolans läroplan står att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (98/10).

Skrivet av Erika.