Etikettarkiv: robotar

Hälsorobotar

Under vecka 41 2014 har barnen på Regnbågen påbörjat ett robotprojekt igen. Under förra året byggde barnen också robotar, flera av barnen tyckte att det var väldigt roligt och berättade för pedagogerna att de gärna ville bygga fler (enligt läroplanen ska barnen ha inflytande och påverka innehållet i verksamheten). Barnen fick i uppdrag att bygga robotar som de på något sätt kunde koppla till hälsa, eftersom vi på förskolan arbetar med Grön flagg-temat: Hälsa och livsstil i år och ett av våra mål i verksamhetsplanen är att barnen på förskolan ska få förutsättningar att utveckla sina kunskaper om hälsa och välbefinnande. Ett av målen i förskolans verksamhetsplan är även att barnen ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper om teknik, bygg och konstruktion. Många barn har byggt robotar och de som ännu inte har gjort det kommer att få börja konstruera under nästa vecka.

Innan barnen började bygga fick de göra varsin ritning och också noga tänka igenom vad de ville att roboten skulle kunna hjälpa människor med. Barnen byggde bland annat robotar som kan:
• kramas och trösta den som känner sig ledsen, för när man är ledsen så mår man inte bra och det är inte bra för hälsan konstaterade barnen
• robotar som kunde hjälpa människor att äta i fall de inte kunde göra det själva, barnen har lärt sig att för att ta hand om sin hälsa behöver kroppen nyttig mat
• robotar som kan hjälpa människor att somna genom att läsa sagor, sjunga och klappa med sina många armar. Barnen har i veckan tittat på en film om varför sömn är viktigt för hälsan.
• robotar som hjälper människor att vara snälla mot varandra
• robotar som säger till människor som varit dumma att de ska säga förlåt

Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 064 Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 067 Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 077 Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 079 Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 089 Vattenlek, samlingsmöte S, robotar mm v 41 094Det var också väldigt roligt att se barnen som var i ateljén samtidigt och konstruerade, de samspelade på ett fantastiskt sätt med varandra. De berömde varandras skapandetekniker och idéer och hjälptes åt att utveckla idéerna, de diskuterade tillsammans om hälsa  och det märktes att vårt arbete med det första målet i verksamhetsplanen (Förskolan ska ge förutsättningar för barnen att leva sig in i andra människors situation, utforska, reflektera och lära – enskilt och tillsammans med andra), verkligen har gett resultat!

Bloggat av Karin

De äldre barnen skapar robotar i lera

Vattenlek, lerrobotar, utflykt de yngre 035

Nästa steg i robotprojektet var att barnen blev erbjudna att konstruera robotar av lera. Materialet är väldigt lättarbetat och är en ny sorts lera som finns på markanden. Leran är lufttorkande och går att måla på direkt. Barnen fick fria händer när de skulle skapa sina robotar och de tyckte att det var väldigt roligt fast lite ovant att arbeta med lera eftersom det var ett tag sen vi gjorde det.

Vattenlek, lerrobotar, utflykt de yngre 017

Robotarna kunde göra många fantastiska saker, men det blev så att alla robotarna på något sätt fångade skurkar (!) några exempel är:

”Min robot har extra lång näsa och skjuter ut snor på skurkar.”

Vattenlek, lerrobotar, utflykt de yngre 018

”Roboten fångar tjuvar, den skjuter ut snö som tjuvarna fastnar i.”

Vattenlek, lerrobotar, utflykt de yngre 024

”Min robot är många små bollar och stora bollar som kan rulla på alla dumma!”

Vattenlek, lerrobotar, utflykt de yngre 026

”Min robot kan skrämma tjuvar, för den gör så fula miner!”

Vattenlek, lerrobotar, utflykt de yngre 032

”Roboten är en tjock orm som sprutar gift på tjuvar och sen kan polisen komma och fånga dem.”

Vattenlek, lerrobotar, utflykt de yngre 034

I läroplan för förskolan 98/10 står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga.

Vattenlek, lerrobotar, utflykt de yngre 020

Vattenlek, lerrobotar, utflykt de yngre 030

Så här fina blev robotarna när de var klara!

Vattenlek, lerrobotar, utflykt de yngre 038

Skrivet av Karin

En liten tjuvkik på ROBOTARNA

Som ni vet så har vi börjat arbeta med ett nytt spännande tema, ROBOTAR! De äldre barnen tycker att det är väldigt roligt och alla har gjort fantastiska ritningar. Den här veckan har flera barn börjat bygga enligt de ritningar som de gjort. Barnen är väldigt stolta, som de borde vara! Robotarna är fantastiska!

20130412-134618.jpg

20130412-134708.jpg

20130412-134737.jpg

20130412-134759.jpg

20130412-134831.jpg

Vi kan koppla arbetet till läroplanens delar som handlar om barns inflytande, teknik och verkligen lustfyllt lärande.

Skrivet av Karin

Robotprojekt med de äldre barnen

Robotprojekt dag 1 025
Idag, den 18 mars 2013, har de äldre barnen och pedagogerna börjat arbeta med ett nytt spännande robotprojekt. Barnen har under se senaste veckorna varit helt uppslukade av att leka robotar och framför allt slajmrobotar, inspirerade av TVprogrammet Labyrint som sänds på Barnkanalen. Här är en länk till det programmet om ni inte vet vad det är: http://www.svt.se/barnkanalen/labyrint/ Vi pedagoger ser att detta är ett gyllene tillfälle att arbeta med teknik i förskolan och barnens intresse är väldigt stort för det här med robotar. I Lpfö 98/10 står det att arbetet i förskolan ska utgå från barnens intressen, erfarenheter, behov och åsikter. Flödet av barns tankar ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Läroplanen tar även upp vikten av att barn får möjlighet att arbeta med teknik på förskolan.

Vi började som vi brukar, med att diskutera och prata med barnen. Vi frågade om de ville arbeta med ett robot-tema och det ville alla barnen göra. Vad ska vi göra då? frågade vi då. Det här var vad barnen svarade:
• Jobba med slajmrobotar.
• Bygga robotar med vårt byggmateriel: lego, kapplastavar, papprören, klossarna osv.
• Rita robotar.
• Göra ritningar och sedan bygga dem.
• Samla kartonger och förpackningar att bygga av.

Vi pratade vidare om att människor kan få hjälp av robotar med olika saker och flera av barnen berättade att de hade föräldrar som hade hjälp av robotar på sina jobb tex robotar som hjälpte till att ge djur mat på bondgården, robotar som hjälper till på sjukhus och som bygger bilar på fabriker. Barnen berättade också att robotar kan skjuta eld, vatten, slajm, laser, rulla med hjul, hjälpa människor att städa och hjälpa till med att rädda jultomten (inspirerade av Sprak från förra årets julkalender). Som ni ser så har barnen direkt massor med idéer att förverkliga och vi började på en gång! Några barn ville börja bygga robotar i byggen direkt och några barn ville gå till ateljén för att rita robotar. Ett barn frågade om hon fick skriva en skylt där det står Tema robotar, som vi satte upp på dokumentationsväggen. Här nedanför ser ni barnens byggda robotar (som självklart kunde spruta slajm) och även ritade robotar.

Robotprojekt dag 1 024

Robotprojekt dag 1 003

Robotprojekt dag 1 022

Robotprojekt dag 1 008

Robotprojekt dag 1 021

Robotprojekt dag 1 012

Robotprojekt dag 1 018

Det ska verkligen bli spännande att se vart det här projektet tar vägen!

Skrivet av Karin